Evolutionary Osteopathy

EVOST is het acroniem voor Evolutionary Osteopathy, dat zelf voor de afkorting "Evolutionary Medicine in the Osteopathic Field" staat.

Evost

Darwinistische of “evolutiegeneeskunde” is een relatief recent perspectief dat langzaam maar zeker meer invoering vindt in alle takken van de geneeskunde; bvb Spoed en oorlogs- of veldgeneeskunde, interne geneeskunde, gastro-enterische geneeskunde, bacteriologie, virologie, psychologie en Osteopathie...

Wat Osteopathie betreft, is Evost een terugkeer naar de wortels en naar de fundamentele principes.

Evost is dus:

Een filosofische en evolutionistische benaderingswijze
Een filosofische en evolutionaire cursus

Een genootschap dat zich toelegt op filosofische groei via debat, uitwisseling en wetenschappelijk onderzoek voor mensen die interesse hebben in de essentie van de aard (natuur) van onze wereld en van het leven, in hun onderhoudssystemen met als uitkomst het behoud of het herstel van de gezondheid.

EVOST staat voor kennis, bewustzijn en het in vraag stellen. Niet enkel kennis in de betekenis van informatie-vergaring (hoewel de meeste deelnemers ook dat ervaren), maar kennis in de betekenis van weten.

Biologie is het fundament van elke denkbare geneeskundige tak , want de term “biologie” betekent : de moederwetenschap van al de wetenschappen die zich richten op het leven (Bio = leven, Logo = kennis) Of zoals de grote genetische bioloog Theodosius Dobzhansky het stelt: "In de biologie heeft niets betekenis tenzij in het licht van evolutie"

Tot recentelijk ontbrak elk evolutionistisch perspectief zowel in de geneeskundige opleiding als in de geneeskundige specialisaties. Heden ten dage begint stilaan de evolutionistische benadering door te sijpelen in de verschillende geneeskundige takken, omdat de bruikbaarheid van dit perspectief meer en meer gezien wordt.


Evolutiegeneeskunde en Osteopathie
Osteopathische geneeskunde heeft volgens Dr. A.T. Still als eerste doel : gezondheid vinden in de patiënt , niet ziekte.

In elk levend organisme is gezondheid het product van zijn specifieke ontwikkeling en evolutionaire geschiedenis, en dat in zijn specifieke omgeving en daaruit volgende zelfgeorganiseerde complexiteit.

Omdat tijdens de evolutie van soorten complexiteit steeds toeneemt, kan men enkel deze chronologie en hiërarchie integreren, wanneer men een levend beeld heeft van wat de complexiteit van het Leven op de rand van de chaos inhoudt.

Evolutionaire osteopathie stelt zich tot doel exact dit te bereiken. De osteopathische evolutionistische benadering probeert de kennis van de evolutiebiologie en de oorspronkelijke osteopathische filosofische principes met elkaar te verbinden en stelt daarbij zowel de hedendaagse als de historische osteopathie in vraag.

Na een iteratie van meer dan 134 jaar keert de osteopathische filosofie terug naar haar oorspronkelijk fundament : de evolutietheorie, de studie van systeem-complexiteit en de erbij aansluitende mechanismen die herstel en behoud van gezondheid bewerkstelligen.

Waarom gaat de cursus in het Engels door ?
Deelnemers aan de seminaries, alsmede de Evost Fellows, komen uit verscheidene landen binnen en buiten Europa. Hierbij is het Engels de meest verspreide en meest geschikte taal voor de onderlinge communicatie.

De meeste referenties en de literatuur alsook de cursusteksten zijn in het Engels beschikbaar. Deel vijf (Spirituality in early Osteoapthy) behelst ook de lectuur en de bespreking van originele artikels van Engelstalige auteurs zoals: Still, Littlejohn, Mc Connell, Sutherland , Becker, Wales, Handy enz…

Cursus informatie

 • Evost 1 Start: 20-23 september 2019 » Klik hier voor alle data
 • Lengte 4 dagen (per cursus, totaal 10 cursussen)
 • Accreditatie punten (NRO) 26
 • Accreditatie punten (BVBO) 26
 • Maximaal aantal deelnemers: 35 deelnemers
 • Cursusdagen: Vrijdag / zaterdag / zondag / maandag

Requirements

EVOST 1

 • EVOST 1: The Advent of Life (EVOST 1 - Seminar 1)

Beschrijving van de volgende evolutionaire stappen:

Energie
Materie: anorganisch & organisch
Prokaryoten
Eukaryoten
...
Homo sapiens

Beschrijving van principes en het universele mechanisme op verschillende complexiteitsniveau's (vorm-functie).

 • EVOST 1: Multicellular Life 1 (EVOST 1 - Seminar 2)

Overzicht van systeem, weefsel en later orgaan-specialisatie in hiërarchische en chronologische volgorde van ontwikkeling. Het leven als multicellulaire organismen.

 • EVOST 1: Multicellular Life 2 (EVOST 1 - Seminar 3)

Overzicht van systeem, weefsel en later orgaan-specialisatie in hiërarchische en chronologische volgorde van ontwikkeling. Het leven als multicellulaire organismen.

EVOST 2

 • EVOST 2: Basic Principles of Development patterns in Ontogenesis (EVOST 2 - Seminar 1)

Beschrijving van de basisprincipes en de toepassing van het concept van metabole en morfokinetische ontwikkelingsvelden (Prof. E. Blechschmidt).

Vertaling naar het osteopathisch concept.

 • EVOST 2: Homunculus neurocranii (EVOST 2 - Seminar 2)

Beschrijving van de ontwikkeling van het cranio-vertebro-sacrale systeem aan de hand van metabole en morfokinetische ontwikkelingspatronen.

 • EVOST 2: Homunculus viscerocranii (EVOST 2 - Seminar 3)

Beschrijving van de ontwikkeling van het digestieve systeem aan de hand van metabole en morfokinetische ontwikkelingspatronen.

 • EVOST 2: Homunculus interni (EVOST 2 - Seminar 4)

Beschrijving van de ontwikkeling van het cardiovasculaire, urogenitale en locomotorische systeem aan de hand van metabole en morfokinetische ontwikkelingspatronen.

EVOST 3

 • EVOST 3: Synthesis (EVOST 3 - Seminar 1)

Zelfstandige integratie van de pakketten 1 & 2. Integratie naar en binnen het osteopathisch concept. De synthese gebeurt onder begeleiding en in samenwerking met deelnemers uit voorafgaande groepen die reeds de drie pakketten doorlopen hebben.

 • EVOST 3: Neuroman & Philosophy in Early Osteopathy - Part 1 (EVOST 3 - Seminar 2)

Een culturele en geestelijke benadering van het menselijke bestaan. Detailstudie van de literatuur van A. T. Still.

 • EVOST 3: Neuroman & Philosophy in Early Osteopathy - Part 2 (EVOST 3 - Seminar 3)

Een culturele en geestelijke benadering van het menselijke bestaan. Detailstudie van de literatuur van A. T. Still.