Evolutionary physiology

Een klare en bewuste kijk op vorm staat toe dat de pedagogische kunstmatige grens tussen anatomie, embryologie , histologie en fysiologie verdwijnt.

Bewust vorm zien in plaats van ernaar te kijken.

Einddoel van deze cursus: de deelnemer zover brengen dat hij de relatie ziet en begrijpt tussen gezondheid, vorm, en functie/structuur, en deze herkent bij zijn patiënten.

Filosofie achter deze cursus

Een klare en bewuste kijk op vorm staat toe dat de pedagogische kunstmatige grens tussen anatomie, embryologie , histologie en fysiologie verdwijnt. Deze pedagogische begrenzingen worden vervangen door een holistisch beeld van de vorm en het menselijk functioneren. Met andere woorden, bewust vorm zien in plaats van ernaar te kijken.

Door uitvoerige didactische voorbeelden en gemeenschappelijke beschouwingen tijdens de lessen kunnen de deelnemers levende beelden meenemen naar hun dagelijkse osteopathiepraktijk.

Besluit: In deze serie cursussen zullen we natuurwetenschappen en hun recente ontdekkingen doen samensmelten in onze toegepaste filosofie. Laten we niet uit het oog verliezen dat een filosofie en het daaruit voortvloeiend concept, indien niet ondersteund door de wetenschappelijke verificatie, niets anders is dan een geloof of bijgeloof.

Osteopathie is een filosofie, een concept en een wetenschap, alle gegrondvest op de natuur.

In de osteopathie draait alles om gezondheid, gezondheid die onderhouden wordt door de reciproke interacties van functie/structuur, en die als één samenkomen in het concept van Vorm of Morfologie.

De osteopaten, deelnemers aan deze cursus, zullen de volgende chronologische, hiërarchische en dimensionale weg nemen:

 • van atoom tot molecule
 • van molecule tot cel
 • van cel tot weefsel
 • van weefsels tot organen
 • van organen tot systemen
om te eindigen met een dieper begrip van het complexe functioneren van het gehele organisme.

Cursus informatie

 • Datum » Klik hier voor alle data
 • Lengte 4 dagen
 • Accreditatie punten (NRO) ?
 • Accreditatie punten (ACPVO) 54+108
 • Accreditatie punten (VOD) 10 punten per dag
 • Maximaal aantal deelnemers: 35 deelnemers
 • Cursusdagen: Vrijdag / zaterdag / zondag / maandag
 • Tijden cursus 09:00 - 18:00 (laatste dag 12:40/15:30)

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaande uit zes seminaries, behandelt de klinische toepassing van de relatie functie/structuur in de osteopathiepraktijk. Het centrale doel van deze cursus is niet theoretische fysiologie, maar de kennis van en het gebruik van de fysiologische principes, direct toepasbaar in de osteopathiepraktijk.

We volgen de weg van de biochemie en gaan verder tot het functioneren van organen en orgaansystemen. Deze cursus reikt de deelnemers praktische handvaten aan voor differentiaaldiagnostiek en een logisch beredeneerd osteopathisch concept voor de behandeling van patiënten.

Fysiologie beschrijft de dynamische interacties tussen moleculen, cellen, weefsels, organen en systemen, en dit om de verschillende niveau’s waarbinnen het organisme functioneert beter te zien en te begrijpen.


 • Seminarie 1 Biochemie: Proteïnen - Lipiden - Gluciden

Proteïnen
Lipiden
Gluciden (sacchariden)


 • Seminarie 2 Cytologie: Cellen - Reticulum - Micro-organismen

Celmembraan
Celnucleus
Endoplasmatisch reticulum, Golgi-apparaat, Vesiculair transport, Lysosomen, Peroxysomen
De betekenis van micro-organismen voor gezondheid (osteopathisch perspectief)
Mitochondria
Cytoskelet


 • Seminarie 3 Histologie: Epithelium - Integrines - Keratine

Epithelium
Embryologische oorsprong epithelium
Integrines
Keratine
Tight junctions, Desmosomen, Gap junctions
Bindweefsel
Neuronaal weefsel
Spierweefsel


 • Seminarie 4 Metabolisme: Metabole fysiologie

Tijdens dit seminarie wordt de materie uit de eerste 3 seminaries onder de titel "Metabole fysiologie" geïntegreerd en verder uitgewerkt.

Volgende hoofdthema’s komen aan bod:
Suikermetabolisme
Vetmetabolisme
Eiwitmetabolisme


 • Seminarie 5 De verteringsfysiologie: Mond - Oesophagus - Maag - Darmen

Seminarie vijf omvat een verdere gedetailleerde uitwerking van de voorafgaande hoofdstukken. Dit gebeurt door de verteringsfysiologie te benaderen vanuit het aspect ‘orgaan'.

Tijdens dit seminarie komen de volgende organen aan bod:
Mond
Oesophagus
Maag
Duodenum
Dunne darm
Colon


 • Seminarie 6 Voortzetting van seminarie 5: Lever - Pancreas - Milt

Seminarie 6 is een voortzetting van seminarie 5.
Volgende organen komen aan bod:
Lever (en gal)
Pancreas
Milt