Embryology

Functie creëert vorm. Indien dit het geval is, hoe dient men dan de embryologische ontwikkeling te begrijpen? In het algemeen beperkt de embryologische literatuur zich meestal tot de beschrijving van de vroegste vorm van de mens. Een duidelijke en bruikbare verklaring met betrekking tot het ontstaan ervan ontbreekt echter doorgaans.

Functie creëert vorm.

De cursus 'Anatomie & Ontogenese bestaat uit 4 seminaries van elk 4 dagen. De seminaries komen met het chronologisch ontwikkelingsverloop overeen.

Filosofie achter deze cursus

Functie creëert vorm. Indien dit het geval is, hoe dient men dan de embryologische ontwikkeling te begrijpen? In het algemeen beperkt de embryologische literatuur zich meestal tot de beschrijving van de vroegste vorm van de mens. Een duidelijke en bruikbare verklaring met betrekking tot het ontstaan ervan ontbreekt echter doorgaans.

Daarentegen biedt de beschrijving met behulp van de "metabole en morfokinetische ontwikkelingsvelden van Prof. Blechschmidt" een dynamische verklaring van de gehele ontwikkeling. Een verklaring met duidelijk begrijpbare principes en mechanismen. Deze leiden niet enkel tot een uitgebreidere theoretische kennis, maar kunnen daarnaast in de osteopathie diagnostisch en therapeutisch worden aangewend.

Cursus informatie

 • Datum » Klik hier voor alle data
 • Lengte 4 dagen
 • Accreditatie punten (NRO) 16+80
 • Accreditatie punten (ACPVO) 64+32
 • Accreditatie punten (VOD) 10 punten per dag
 • Maximaal aantal deelnemers: 35 deelnemers
 • Cursusdagen: vrijdag / zaterdag / zondag / maandag
 • Tijden cursus 09:00 - 18:00 (laatste dag 12:40)

Inhoud van de cursus


 • Seminarie 1: Basisprincipes voor de "Gestaltung" van de Homunculi

Dit seminarie omvat het uitleggen van de basisprincipes voor de “Gestaltung” aan de hand van drie homunculi (neurocranii - viscerocranii - interni). Hierbij wordt het ontstaan van de wetenschap verduidelijkt (denkmodellen). Daarnaast wordt het denkmodel van de metabole en morfokinetische ontwikkelingsvelden uitgelegd (basisprincipes en verscheidene vormen van velden). De "Gestaltung" van de vroegste embryonale vorm wordt beschreven (basis voor Homunculi). Hierbij aansluitend wordt de theoretische en praktische betekenis van dit denkmodel voor de osteopathie in haar toepassing verduidelijkt.

De volgende aspecten komen aan bod:
embryologie: homologie of analogie?
biodynamica en biokinetica
overzicht evolutie
van molecule tot weefsel
steeds kleinere dimensies
biodynamische eigenschappen
morphokinetica
van ovum tot blastocyste
de entocystschijf
morphokinetische velden
fluida en ontogenese


 • Seminarie 2: Homunculus neurocranii - het cerebralisatieproces

De Homunculus neurocranii staat voor de osteopathie in het cranio-sacrale bereik. De oorspronkelijke Homunculus wordt in zijn basisvorm in relatie tot het zenuwstelsel beschreven. .We verliezen daarbij de totaliteit niet uit het oog. Het systeem "neurocranii" wordt in haar ontstaan verklaard en de eruit voortkomende relaties worden verduidelijkt. Het heeft betrekking op zowel structurele als functionele relaties binnen de Homunculus neurocranii en staat in relatie tot de andere systemen (viscerocranii - interni). De betekenis hiervan voor de praktijk van de osteopathie, zowel diagnostisch als therapeutisch, wordt duidelijk op de voorgrond gesteld.

De volgende aspecten komen aan bod:
de jonge homunculus
de homunculus neurocranii gedefinieerd
de neurale buis
axon
cortex en banen
aantal zenuwen
innervatie en doelorganen
het vegetativum
de somietontwikkeling
de meningen
de duragordels
het osseuse cranium
synthese


 • Seminarie 3: Homunculus viscerocranii - het orgaandescensusproces

De Homunculus viscerocranii staat voor de osteopathie in het viscerale bereik. De oorspronkelijke Homunculus wordt nu in zijn basisvorm in relatie tot het verteringssysteem beschreven. Deze studie houdt dus zowel de organen van het aangezicht in als die van de romp. Ook de verscheidene structurele omhulsels verkrijgen zo een betekenis. Het systeem "viscerocranii" wordt in haar ontstaan verklaard en de eruit voortkomende relaties worden verduidelijkt . Dit heeft zowel betrekking op structurele en functionele relaties binnen de Homunculus viscerocranii als op de relaties naar andere systemen toe. De betekenis hiervan voor de praktijk van de osteopathie, diagnostisch en therapeutisch, wordt duidelijk op de voorgrond gesteld.

Volgende aspekten komen aan bod:
de portale darmsecties
het intra-embryonale coeloom
de pharyngeale boog
de bovenste gezichtshelft
de onderste gezichtshelft
orgaandescensus
hart-lever-diafragma
de halsorganen
de thoraxorganen
de abdominale organen
synthese


 • Seminarie 4: Homunculus interni - de trajectories

De Homunculus interni staat voor de osteopathie in het pariëtale en urogenitale bereik. Deze Homunculus beschrijft het ontstaan van het bewegingsstelsel en het urine- en voortplantingsstelsel. Dit gebeurt in de vorm van een synthese voortkomend uit de voorafgaande Homunculi - de Homunculus als een totaliteit. Hier wordt de grote betekenis van de bloedvaten en andere kanalisatiezones (urineleider, gonadentuben, ...) duidelijk. De relaties binnen de Homunculus interni vormen een herkenbare weerspiegeling van de Homunculus interni binnen de beide andere Homunculi. De Homunculus interni is een systeem op zich maar stuurt gelijktijdig ook de “Gestaltung” van het neuro- en viscerocranium. De Homunculus interni kan gezien worden als een synthese van de osteopathie in de praktijk. Dat wordt duidelijk in de diagnose en in de behandeling.

De volgende aspecten komen aan bod:
fluida en trajectories
het hart
de bloedvaten
de lymphevaten
de nieren
de bijnieren
de genitale organen
het bekken en de gonaden
de bekkenbodem
de ledematen
synthese