Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. De aanmelding
Zodra een cursus uit meerdere seminaries bestaat, heeft een aanmelding betrekking op alle seminaries van die cursus (men meldt zich enkel voor het eerste seminarie aan, de uitnodigingen voor de verblijvende seminaries volgen automatisch). Men kan zich dus niet voor één seminarie afzonderlijk aanmelden (geen dwars instappen). Een deelnemer/neemster kan echter steeds zijn:haar deelname stopzetten. betreffende de dissectiecursus: men kan zich per dissectieweekeinde steeds maar voor één module aanmelden.

2. Annulering van deelname
Annulering van deelname dient minstens 14 dagen voor cursusbegin te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze termijn is een terugbetaling van het cursusgeld niet mogelijk.

3. Betaling
De betaling vindt plaats door middel van overschrijving per bank. Het bedrag dient 4 weken voor cursusbegin op de rekening overgeschreven te zijn.

4. Ruilen van cursusplaats
Voor cursusdeelnemers is het niet toegestaan om zonder toestemming van de cursusleiding hun cursusplaats met derden te ruilen.

5. Bevestiging aanmelding
De aanmelding voor een seminarie kan als bevestigd worden beschouwd indien:
1) De cursusleiding de aanmelding heeft bevestigd.
2) De cursuskosten voor het seminarie zijn betaald.

6. Eigen risico
De cursusdeelnemers houden zich in de cursusruimte(n) op op eigen risico. Bij demonstraties alsook oefeningen handelen de cursusdeelnemers/-deelneemsters op eigen risico. De docenten en/of de cursusleiding kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade.